محصولات

طراحی پمپ های الکتریکی تخلیه فاضلاب، پمپ سانتریفیوژ نوع SPD: 1 عمودی 2 کوپلینگ بسته 3 موتور یک یا دو طبقه قابل شناور ...

ادامه

طراحی پمپ های الکتریکی تخلیه فاضلاب، پمپ سانتریفیوژ نوع SPD: 1 عمودی 2 کوپلینگ بسته 3 موتور یک یا دو طبقه قابل شناور در آب، حداکثر 10 متر زیر آب کاربردها : ...

ادامه

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس