محصولات

توضیحات:  این الکتروپمپ ها در پمپاژ آب های صنعتی وکشاورزی، زهکشی، پمپاژ آب کندانس شده، آب گرم و سرد،انتقال نفت به نفت کش ها و ...کاربرد فراوانی دارند. ال...

ادامه

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس