محصولات

در اكثر نقاط شهر هاي بزرگ فشار آب در طبقات بالاي ساختمان پائين مي باشد ، براي رفع اين مشكل مجموعه بوستر پمپ طراحي و ساخته مي شود و توسط متخصصان مربوطه در اي...

ادامه

بوستر پمپ آتش نشاني يكي از عمده ترين قسمت هاي تأسيسات اطفاء آبي در ساختمان هاي مختلف است. عملكرد صحيح يك بوستر پمپ آتش نشاني به عوامل متعددي از جمله طراح...

ادامه

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس