ISO 10004:2012

استاندارد ISO 10004:2012 از سازمان می خواهد از روشهای مناسب آماری برای تلخیص و دسته بندی داده ها استفاده شده و با استفاده از ابزارهای مناسب تحلیلی مورد تحلیل قرارگیرند. استاندارد ISO 10004:2012 الزاماتی را در مورد نحوه تحلیل گزارش دهی نتایج پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ارائه کرده و از سازمان می خواهد از این نتایج برای بهبود کیفیت ، خدمات رسانی و جلب رضایت مشتری استفاده نماید.

مزایای گرفتن گواهینامه ISO 10004:2012
- شناسایی انتظارات و برداشت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات
- شناسایی رقبای بالقوه وبالفعل سازمان و وضعیت سازمان در مقابل آنها
- داشتن یک سامانه نظرسنجی ساخت یافته
- امکان انجام BM(مقایسه عملکرد کیفی سازمان در زمان های مختلف و مقایسه با رقبا )
- گرفتن گواهینامه ISO 10004:2012 از ASYS نشاندهنده مشتری مداری سازمان است
- امکان برنامه ریزی برای بهبود کیفیت کالاها و خدمات
- استفاده از روش های علمی برای تحلیل
- استفاده لوگو استاندارد ISO 10004:2012 برروی محصولات و تبلیغات محصول

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس